Всеки климатик изисква поддръжка за да функционира правилно, и изпълнява основното си предназначение да охлажда и отоплява.
Почистването е необходимо защото при работата в режим охлаждане вътрешния радиатор и турбина са студени и влажни, с въздуха преминава през филтрите фин прах и полепва по питата и турбината. В тази среда много често се образува плесен.

Почистване извършваме преди започването на сезона за използване на климатичната система месеците Март ,Април, Май.
Чрез почистването на климатика се осигурява по-ефикасен и икономичен режим на работа.
На снимките може да видите разликата преди и след извършване на почистването.
ГОДИШНА ПРОФИЛАКТИКА

До 14 000 BTU
Преглед и почистване на вътрешно тяло
Преглед на външно тяло
Измерването на работно налягане
и температура на изпарение
Почистване на филтърна секция
Проверка на електрически връзки
Преглед и почистване на дренажна система
Допълнително почистване на турбина ( 30 лв.)

50,00 лв.
ГОДИШНА ПРОФИЛАКТИКА

До 24 000 BTU
Преглед и почистване на вътрешно тяло
Преглед на външно тяло
Измерването на работно налягане
и температура на изпарение
Почистване на филтърна секция
Проверка на електрически връзки
Преглед и почистване на дренажна система
Допълнително почистване на турбина ( 30 лв.)

60,00 лв.